ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอายุไม่เกิน 15 ปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายกองเอก  วิลาศ  รุจิวัฒนพงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอายุไม่เกิน 15 ปี ที่สนามกีฬากลาง วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ซึ่งในพิธีปิดนี้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ ได้ร่วมเป็นเกียรติชมพิธีปิดด้วยครับ

 
โครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    
 

โครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน ประจำปี 2553 ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานช่าง
งานฝีมือ ที่มีพิธีเปิดในช่วงเช้าวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ที่ห้องประชุมอินทนิล ชั้น4 เทศบาลฯ
ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดครับ

 
กุ๊กบุญ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator     
 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกเยี่ยมร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ได้รับคัดเลือก
ตามโครงการ สุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553
ได้ออกสุขาภิบาลร้านอาหาร กุ๊กบุญ ร้านอาหารตามสั่ง สบายๆ ง่ายๆ รสชาติดีๆ
อยู่ตรงข้าม โรงเรียนรวมสิน ที่สำคุญ เจ้าของร้านใจดีมากครับ  

 
โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    
น้ำตา                                                       อ้อมกอด
 
รอยยิ้ม                                                        สามัคคี
 
สนุก                                                          อบอุ่น


ขออนุญาต ประมวลภาพบรรยากาศดีๆ กับโครงการยอดเยี่ยม โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัว
ทุกๆภาพน่าจะสื่อความหมายได้อยู่ในภาพ กับจุดเรื่มต้นของโครงการ จากนายกฯของคนศรีสะเกษ
ขอขอบคุณ นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และ กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการ และทุกๆครอบครัว ที่ทำให้เกิดภาพแห่งความประทับใจ โครงการที่หลายๆครอบครัว
ที่เข้าร่วมกิจกรรมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดเยี่ยม ครับ!
                                                                            

 
การอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำชุมชน(อสท) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    
 
 

นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดการอบรม
อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำชุมชน(อสท) ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุม อินทนิล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 27 สิงหาคม 2553 ค่ะ

 
ยินดีต้อนรับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ น้องๆนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยเฉลิมการญจนา ศรีสะเกษ
ที่มาฝึกงานกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีการปฐมนิเทศน์ เมื่อช่วงเช้า
วันที่ 23 สิงหาคม 2553 ค่ะ

 
ป.ปักษ์ใต้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    

 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกเยี่ยมร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ได้รับคัดเลือก
ตามโครงการ สุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ได้ออกสุขาภิบาลร้านอาหาร ป.ปักษ์ใต้ ร้านอาหารรสชาติทางใต้เดิมๆ ที่ต้องลองไปชิมเองครับ
เลย บิ๊กซี ไปนิดเดียว มองขวามือไว้ครับ  

 
ประดับไฟ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อแม่หลวงของชาวไทยของเรา
ด้วยการประดับไฟ เฉลิมพระเกียรติ ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ แวะผ่านมาชม
ความสวยงามได้ที่ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษค่ะ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 170 จาก 172

บริการเป็นของเรา


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์