Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน
รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธ์ุและไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุ(30 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล(15 กรกฏาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(25 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(6 ตุลาคม 2558)


แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


คู่มือประกอบการรับสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล การบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และ ประเภททั่วไปประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการจับสลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2559


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
(1 มิถุนายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดสดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า)
พื้นที่ 26.09 ตารางวา(10 มิถุนายน 2559)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559(22 มิถุนายน 2559)


เกณฑ์การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(4 กรกฏาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เลขที่ ศก4889
(บางส่วน) เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(8 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(15 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(23 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา
(26 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมจับปลาชะโด(25 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(5 กันยายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(12 กันยายน 2559)

ใบสมัครการแข่งขันตกปลา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วกรอกรายละเอียดส่งมาสมัครทาง
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือสมัครได้ที่ www.facebook.com/musisaket)

   

 
ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างสมดุลพันธุ์สัตว์น้ำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างสมดุลพันธุ์สัตว์น้ำ
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ โดยจะจัดให้มีการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายนนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประธานการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
 (พ.ศ.
2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 ณ ห้องประชุมขุนแผน เวลา 10.00 น.

 
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ครั้งที่ 8/2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ครั้งที่
8/2559
เพื่อให้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขมูลฐาน
อย่างมีคุณภาพ และร่วมกันวางแผน แก้ปัญหาด้านสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง
 เหมาะสมเกิดความร่วมมือในการทำงาน อสม.ในเขตเมือง และในการนี้
ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์. รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ขึ้นพบปะกับอสม.
ในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล
1 (วัดเจียงอี)

 
ดูแล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
 และเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมและมอบอุปกรณ์ ให้แก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ในชุมชน
ภายในเขตเทศบาล จำนวน
5 ราย เพื่อเป็นสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อน

 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.
 ในการประชุมเพื่อขอรับความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฉบับเพิ่มเติม
ฉบับที่
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
Car Free Day ประจำปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในกิจกรรม
ปั่นจักรยาน
Car Free Day ประจำปี 2559 โดยมีชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ จ.ศรีสะเกษ
 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการลดการใช้น้ำมัน ลดการใช้พลังงานแบบสิ้นเปลือง ลดมลภาวะต่างๆ โดยเริ่มปั่น
จากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ ผ่านตัวเมืองฯไปสิ้นสุดที่บริเวณเกาะห้วยน้ำคำ

 
มอบทุน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธาน
ในการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โดยสโมสรไลอ้อน ศรีสะเกษ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้
ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล
1 (วัดเจียงอี)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 152

ผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์